Online pujcka Praha

O jednotlivých žádostech vždy rozhoduje soud, mnoho dlužníků ale neuspěje a jejich žádost o osobní bankrot je zamítnuta. Podle navrhované novely zákona by se ale měla možnost oddlužení výrazně zpřístupnit více lidem - o jaké konkrétní změny se jedná?
K důležité úpravě došlo už v loňském roce

Jedna velmi podstatná změna, týkající se osobních bankrotů, proběhla už během loňského roku. Do té doby se totiž dlužníci obraceli na různé společnosti, které jim nabízely, že jim s oddlužením pomohou a připraví jim žádost. Tyto firmy si ale za tuto službu účtovaly velmi vysoké poplatky (často až v řádu desítek tisíc korun) a mnohdy podávaly i žádosti, u nichž bylo předem jasné, že nemají šanci na úspěch. Podle nových pravidel už ale mohou žádost sepisovat pouze notáři, právníci, exekutoři a osoby s akreditací od ministerstva, navíc došlo k jasně stanovené maximální částce - dlužník za sepsání žádosti zaplatí maximálně 4 000 Kč.
Nová pravidla mají oddlužení zpřístupnit více lidem

Podle novely zákona, kterou už v lednu schválila vláda a nyní se o ní jedná i ve sněmovně, by se mělo oddlužení stát mnohem dostupnější i pro ty, kteří na něj doposud nemohli dosáhnout. Zatímco dnes jsou podmínky takové, že musíte do pěti let splatit minimálně 30 % dluhů, nově se mají přidat ještě další dvě varianty - oddlužený může být také člověk, jenž do tří let uhradí alespoň 50 % dluhů nebo dlužník, který bude splácet po dobu sedmi let, bez ohledu na to, kolik procent z dluhů se mu podaří zaplatit (vždy ale bude muset platit odměnu insolvenčnímu správci ve výši 1 089 Kč měsíčně).

Nová změna pravidel by tak přinesla šanci i silně zadluženým lidem, kteří podle dnešních podmínek nemají žádnou šanci na osobní bankrot dosáhnout. Kontroverzní je ale zejména nulová hranice při splácení po dobu sedmi let - někteří ji kritizují s tím, že mnoho lidí se pak záměrně zadluží, když nebudou pro oddlužení muset splatit ani jedno procento všech závazků. Faktem ale je, že nulovou hranici mají i v řadě jiných zemí, včetně Slovenska, Rakouska, Belgie nebo USA.
Novela zákona se může změnit, ve hře jsou různé varianty

O tom, jaká pravidla pro osobní bankroty budou nakonec schválena, se zatím dá pouze spekulovat. Někteří poslanci požadují aby byla alespoň určitá minimální hranice, kterou bude dlužník muset splatit - např. 10 nebo 15 procent, jiní navrhují mírnější podmínky pro důchodce nebo mladistvé. Diskutuje se také o tom, zda nedojde k navýšení nezabavitelného minima.

Dá se ale předpokládat, že alespoň určité úpravy proběhnou a osobní bankrot se tak stane dostupnějším pro více lidí, než tomu bylo doteď (v posledních letech bylo každoročně schváleno méně než 20 000 žádostí o oddlužení, silně předlužených lidí je ale více než 500 000 a jejich počet stále roste).
Jak by oddlužení podle nových pravidel probíhalo?

Samotný proces oddlužení by pravděpodobně probíhal podobným způsobem jako doposud, tedy tak, že dlužníkovi by v průběhu tohoto procesu zůstalo pouze nezabavitelné minimum, všechny zbylé příjmy by pak šly k insolvenčnímu správci, který by je rozděloval jednotlivým věřitelům. Podle návrhu by oproti současnému stavu posílila role insolvenčního správce, jenž by musel ještě více dohlížet na dlužníky a kontrolovat, zda opravdu dodržují všechny podmínky oddlužení.