Půjčky do 1500 Praha

Půjčka Via SMS patří mezi rychlé půjčky online, která může dosáhnout maximální výše 30 000 Kč (pro klienty s opakovanými žádostmi). Zájemci si mohou o půjčku požádat prostřednictvím internetu a od druhé a každé další půjčky je možno žádat také přes SMS zprávu. První půjčka je ve výši až do 4 500 Kč poskytována zdarma na dobu od 7 do 30 dní. Rychlou půjčku je doporučeno využívat pouze v případě krajní nutnosti a vždy ji splatit včas. Vyplnění žádosti online bude popsáno v rámci této recenze, stejně jako se dozvíte o cenách, o podmínkách a dalších věcech spojených s Via SMS půjčkou. První půjčka je do 4 500 Kč poskytována zdarma, tudíž RPSN se pohybuje kolem 0,5% v závislosti na výši půjčky. Je to dáno nutností zaslat 1 Kč ze svého bankovního účtu pro ověření. Ostatní poplatky a RPSN pro půjčky na 30 dní jsou uvedeny v tabulce níže. Další přesné hodnoty naleznete na www.viasms.cz.

ecenze půjčky a průběh žádosti

Žádost o půjčku Via SMS je velice jednoduchá. Na internetové stránce www.viasms.cz si pomocí jezdců nastaví žadatel výši půjčky (první půjčka do 8 000 Kč, druhá půjčka do 10 000 Kč, třetí půjčka do 12 000 Kč, čtvrtá půjčka do 10 000 Kč, pátá půjčka do 12 000 Kč, šestá půjčka do 30 000 Kč) a dobu splatnosti od 7 do 30 dní. Poté klikne na "Půjčit ihned!"


Na začátku další stránky je zobrazena rekapitulace požadované půjčky (výše úvěru, příslušenství - poplatek připočtený k půjčce, datum splatnosti). Na následujících řádcích je třeba vyplnit požadované údaje. Pro žadatele si není problém zobrazit nápovědu najetím myši na šedé "i".

První vyplňovanou položkou je vaše jméno (uvedené v občanském průkazu), poté vaše příjmení (taktéž uvedené v občanském průkazu), rodné číslo (zapsáno bez lomítka) a číslo občanského průkazu. Tímto končí část "osobní údaje". Dále je nutno vyplnit telefonní číslo, platný e-mail a zvláštně nazvanou položku "bank" (je třeba si zvolit svou banku z výběru).


Další částí je "zdroj příjmů". Jako první je třeba si vybrat jednu ze tří položek a to ze mzdy, důchodu či sociální dávky nebo úspory či jiné. Poté si žadatel určí heslo, které musí obsahovat minimálně sedm znaků a rozlišují se malá a velká písmena. V případě, že žadatel má promo kód, pak je možno jej zadat v další vyplňované položce. Pro dokončení registrace je nutno zaslat kopii nebo naskenovaný občanský průkaz na info@viasms.cz.


Poslední částí, která se vyplňuje z rozbalovacích lišt, je trvalé bydliště. Pokud by byl problém s dohledáním adresy, pak je možno kliknout na "nemůžeme najít Vaši adresu, klikni na ruční zadání". Tento způsob zadávání obsahuje chyby a některé okresy jsou uvedeny navíc, což značným způsobem snižuje důvěryhodnost společnosti.


Jako poslední je zapotřebí potvrdit, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a souhlasit s podmínkami smlouvy. Po souhlasu stačí kliknout na tlačítko "Odeslat".


Žadatel musí být občanem České republiky, být ve věku 20 - 68 let a nesmí být v prodlení se splátkami úvěrů. Žádost bude obratem vyřízena a pokud bude půjčka schválena je nutno převést registrační poplatek ve výši 1 Kč na vybraný účet společnosti. Tato náležitost je ovšem díky absenci platební brány značně prodlužující celý proces výplaty. Poté budou peněžní prostředky převedeny na žadatelův účet. Vždy je možno čerpat pouze jednu půjčku od společnosti Via SMS. První půjčka je poskytnuta ve výši do 4 500 Kč se splatností od 7 do 30 dní zdarma. Je nutno ovšem dodržet termín splatnosti. Ceník půjček na 30 dní je uveden v další části této recenze.