Jak splácet půjčku?

Doufáme v dlouhodobou spolupráci a rovněž v to, že poskytnutá půjčka bude z Vaší strany splacena ve stanoveném termínu. Pro identifikaci platby použijte jako variabilní symbol číslo Vaší půjčky. Bankovní spojení společnosti Rerum Finance, s.r.o. je uvedeno níže. V případě včasného splacení půjčky Vám nabídneme výhodnější podmínky pro další půjčky. Jsme si vědomi toho, že mohou nastat situace, kdy bude negativně ovlivněna Vaše schopnost půjčku včas splatit. V daném případě nabízíme možnosti prodloužení splatnosti půjčky o 7, 14 nebo 30 dnů. Poplatky za zvolenou variantu prodloužení splatnosti půjčky jsou uvedeny ve Smlouvě o půjčce i ve Vašem uživatelském účtu. Poplatky za prodloužení splatnosti Vaší půjčky budou ve výši odpovídající požadované variantě prodloužení.